JÍST nebo NEJÍST maso?

0
1510

Rovnováha mezi lidmi a zvířaty

Užitková zvířata

Z užitkových zvířat se stávají otroci lidí. Stala se pouhou potravou a ničím jiným. Energie není v rovnováze. Tvoří se těžká energie, která pak kolem lidí zůstává z toho důvodu, jak se ke zvířatům chovají. Z lidí se těmito činy taktéž stávají užitkoví lidé, a tudíž se stávají otroky. Čí jsme otroci? – Starých přesvědčení, názorů a programů, které jsou v našem systému stále uplatňovány. Jsme otroky vlastních starých vzorců, které si v sobě dobrovolně necháváme. Že zvířata se stala otroky? Není ti to stále jasné? Ale mně ano. Kde není láska ke zvířeti a jde zde jen o potravu, nelze zde najít rovnováhu v takovémto vztahu mezi člověkem a zvířetem. Zvířata jsou zneužita. V tento okamžik není výhrou to, že jsme na vrcholu potravního řetězce. Tento řetězec je otočený, v rovnováze není a s rovnováhou nesouvisí. Zneužili jsme moc, která nám byla dána. Tento čin se stal omezováním svobody zvířat.

Vše je energie. Pokud nevrátíme energii, kterou nám zvířata dávají, nastává nerovnováha. Je v pořádku úplně vše, co zvířatům provádíme? Vzít jim naprosto vše i svobodu? Krademe jim svobodu, tím jim krademe životy a přivlastňujeme si jejich duše. Ptejme se jejich duší, kde je hranice našeho chování vůči nim.

Zdá se ti, že tato zpráva útočí na lidi? Možná, že ano, ale je to zásluha újmy na zvířatech. Je v pořádku pojídat a zabíjet živé bytosti způsoby, jakými se to děje? Nemůže dojít ani k jinému názoru, protože v nás jsou ty vzorce, které nás přesvědčují, že je to v pořádku. „To je přece v pořádku vykořisťovat svobodu zvířat a utlačovat jejich potřeby.“ To, jak se chováme ke zvířatům je důvtipným zrcadlem toho, jak se chováme k našemu já. Proto se neobtěžujeme vidět to, co zde není v souladu s rovnováhou. Jen tvoříme další těžké struktury a neseme si je jako hejno hus za sebou. Začneme být věrni sami sobě? Jestli ano, pak získáme úctu jak k sobě, tak k ostatním živým bytostem kolem nás.

Kde jsou hranice?

Jedna věc je si toto vše uvědomit a druhá začít podle toho jednat. Mnoho z nás to vidí a neuvědomuje si to. Ke konání se teprve dostáváme a je v pořádku, že každý z nás má k tomu jiný čas. Ale vyzýváme vás, abyste již dnes udělali alespoň malý krůček. A jaký to má být?

Vyber si takový krůček, který s tebou aktuálně souzní. Za měsíc můžeš udělat další.

Prvním krokem, který je zásadně důležitý, je vnitřní nastavení.

Vnitřní nastavení

Vnitřní nastavení odráží to, jak myslíme a konáme. Odráží to naše vyzařování. Vyzařování lidí, kteří toto nechtějí vidět je jiné než u lidí, kteří to vidí. Liší se hned v několika věcech. Nechtít vidět a být stagnující je energie tíživá, kdežto být otevřený, vnímající a přijímající je energie, která má v sobě volnost a možnosti. Stagnující energie v sobě příliš možností nemá. Problém stagnace může být v našich přesvědčeních a programech, které v nás jsou.

Tyto programy odrážejí naše vyzařování. Celá naše bytost je složena z programů. Je zde jedno ALE. Máme v sobě i ty programy, které si již naše duše nepřeje. Tedy nevědomě dobrovolně se necháváme vést nižšími programy.

Pokud změníme vnitřní nastavení, okolí začne zcela jinak rezonovat. Začne rezonovat takovým způsobem, že se nás nové věci začnou dotýkat. Zaujmou nás a trknou. K práci na sobě stačí být ve spojení se svou duší. Pokud zde začneme, pak se vydáme na jistou cestu. Jistota zde spočívá v tom, že se poznáme, a pokud se poznáme, pak se jen tak neztratíme.

Jíst nebo nejíst maso?

Jíst maso není nic špatného. Bohužel způsobem, jakým se jí a jak je přistupováno ke zvířatům, správné není. Toto maso, které se dobrovolně jí, není energeticky dobré. Zvířata trpí a jsou smutná. To se projevuje i v mase, které jíme. Vše je energie a vše se v energii projevuje. Tedy jíst maso? Záleží na podmínkách, které zvířatům vytvoříme. Pokud jim nadáme nesvobodu a  jsou celý život zavřená v kleci, pak co je to vlastně za maso?

Jezení masa by se mělo odrážet od našeho vnitřního nastavení. Pokud cítíme, že nám maso něco dává, tak je to naprosto v pořádku, jen se musíme ohlížet za způsoby, jak se maso získává a rozhodnout si, zda toto chceme podpořit, či nikoliv. V systému zvířata v kleci není rovnováha. Zvířata nejsou svobodná a tedy maso, které jíme, je svým způsobem stahující a svazující.

Dalo by se namítnout argumentem: „Přece zvířata také zabíjejí zvířata a jí je.“ Je zde ovšem zásadní rozdíl. Zvířata se navzájem neomezují celý život. Neomezují toto zvíře celý jeho život. Neberou mu energii, která jim nepatří. Nelze říci, na co je správné umřít a zda zabití je vždy špatně. Záleží, zda je zabití v souladu s vesmírem a karmou. Pokud je v souladu s vesmírem, pak je to pouhý přechod či konec této inkarnace za podmínek, jaké si energie sama vybrala. Tedy, když jedno zvíře zabije druhé zvíře v čase určení, není na tom nic špatného. Je to v souladu se vším. Dvě energie se potkají ve správný čas a vyrovnají si energie. Je v tom přirozený vzorec. Přirozený vzorec nenajdeme často u člověka a zvířete, kdy člověk zneužil svou moc a omezil svobodu zvířete po celý jeho život. Energie je v nerovnováze. Není zde přirozený vzorec, a tedy to, jak se zachází se zvířetem, není v souladu s Boží vůli.

Přestat jíst maso je cesta, která může chvíli trvat. Buďte trpěliví, pokud chcete přestat jíst maso a nejde vám to. Můžete se zkusit omezit na ryby a jen na maso, které je z malochovů a je k němu přistupováno jinak. Už tím se mění energie. Už tím do sebe přijímáte jinou energii, než je maso z velkochovů, která je na velmi nízké vibraci. Je třeba v sobě hledat vzorce, které vás nutí přijímat tuto nížší energii masa. Postupně tyto vzorce pochopit a rozpustit. Tímto se může stát, že po čase na maso nebudeme mít vůbec chuť. Vaše tělo ho přestane zcela vyžadovat, protože už ve vás není nic, co by si ho žádalo. Pokud v sobě máme programy, které fungují na nižších energiích, pak potřebujeme potravu nižších energií. Není to prosté? Jakmile v nás není vzorec, který by tento druh energie vyžadoval, pak našemu tělu maso přestane chybět a není důvod ho přijímat. I přesto není špatné si ho jednou za čas dát, pokud to tak cítíme. Ale hledat způsoby, aby toto maso, které požijeme, nebylo zcela nízkých energií z velkochovů.

Pro některé lidi je důležité jíst maso po celý život. Maso má zemskou energii, která nás dokáže držet při zemi. Jsou lidé, kteří mají tendenci ulétávat a nestát pevně nohami na zemi. Maso může napomoci tomu, abychom byli více spojeni se zemí. Může pomoci býti v zemské vibraci. Záleží zde zcela individuálně na jedinci.

Jako lidé na Zemi sestupujeme s velmi jemnou energií, která se musí na Zemi uchytit. Vstupujeme do světa hrubé vibrace, která není pro nás jako jedince snadná. Tedy přestup na Zemi není zcela jednoduchý. Abychom se zde dokázali pohybovat, naše vibrace musí být snížená a zhrubšená. A jak toto udělat?

Je to celkem jednoduché. U matky v děloze se toto začíná dít. Poté se to děje dál během života, když začneme jíst maso. Maso je velmi hrubé vibrace a má tu vlastnost nás udržet pevně nohami na zemi. Tedy maso je skvělý pomocník, jak naši energii udržet pevně nohami na zemi.

Pokud dítě potřebuje své vibrace více přizemnit, je dobré jíst více masa. Můžou být děti, které maso budou odmítat a je to v pořádku. Jejich vibrace může být tak vysoká, že jejich tělo zkrátka maso nevyžaduje. Stejně tak tím, jak rosteme a vyvíjíme se, může nastat den, kdy maso zkrátka už naše tělo vyžadovat nebude. Tehdy v ohledu jezení/nejezení masa je třeba dát na svůj pocit. Zda máme na maso chuť či ne. Zda ho naše tělo vyžaduje nebo ne. A to je celá věda. Ovšem co můžeme udělat všichni již dnes, je dbát na to, jaké maso jíme. Nejíst „smutné maso“ a ani ho nepodporovat. „Smutné maso“ – je maso z velkochovů. Jde zde především o to, jak se ke zvířatům chováme. Pokud jejich život není naplněný, pak i jejich těla strádají a toto maso pro nás není úplně nejlepší. Základ naplněného života u zvířat je dostatek lásky a svobody. Stejně tak je to s ostatními potravinami na trhu – mléko, sýry, vejce, atd…

Závěrem chceme dodat, že úvod byl drsný, ale je třeba si pár věcí uvědomit. Nikdo není dokonalý a je třeba odpouštět. Můžeme začít podporovat ty potraviny, které jsou z kvalitních chovů, kde se zvířatům dostává dostatek lásky a svobody. Tyto potraviny jsou dražší a méně dostupné, ovšem nemusíme změnit vše najednou. Stačí udělat pár změn, které nás zase kousek posunou. Je načase si nadále již netvořit další nadbytečnou karmu s přírodou a zvířaty. Je pro nás prospěšné být s nimi co nejvíce ve spojení a v souladu.

S láskou Poselství z nebe