Poselství Panny Marie

0
741

Už po dlouhou dobu sleduji Vás lidi, jak žijete, jak jednáte, co děláte za chyby a také, co považujete za nejdůležitější.

Pro každého na tomto světě je důležité něco jiného. Pro někoho jsou to peníze, majetek, zábava, rodina, jídlo, práce, děti, životní styl, to, co si myslí druzí. Je správné, že pro každého je důležité něco jiného, to nás dělá jedinečnými. Ale to, co bychom měli pokládat všichni za nejdůležitější, často spousta lidí nevidí.

Co vás nejvíce naplní? Jídlo? Ano to také, ale co vás nejvíce naplní v nitru? Budou to snad peníze, tituly nebo mít, co největší sledovanost na tom a tom účtu, mít co nejvíce liků u fotek? Tyto věci se pokládají za důležité, ale z pohledu, který každý jednou pozná, na nich nezáleží. Budujeme si kariéry, chceme být slavnými, toužíme po moci a toto nám v konečném výsledku nikdy k ničemu nebude a nebylo. Doba a lidé jsou navzájem ovlivňováni a přehlížejí to. To, na co byste se měli všichni zaměřit. Je to láska a mír. Z lásky je mír. Láska je mír. Všichni byste měli setrvávat v lásce k sobě a k druhým, protože jen láska dokáže naplnit to, co není naplněno. Láska je zázrak věčnosti, který neutichá a nezaniká. Vyzývám Vás, abyste toto v sobě samých nalezli. Pomůže vám to navždy.

Další, co vymírá, je víra. Víra dělá zázraky, po kterých každý touží. Víra je hned po lásce nejdůležitější. Víra v sebe, druhé, v něco, co nás miluje. Víra v nehmotný svět, který se Vás snaží upozornit na to, že je kolem nás.

Nehmotný svět. Co si pod tím představit? Je to energie, láska, kousek Boha a i my samotní. Kdyby láska byla hmotná, vypadala by jako krásné růžové obláčky nebo obrovské srdce. Láska se nedá chytit do ruky. Nic z nehmotného světa se nadá uchopit. Důkazem je i to, co sám člověk vyrábí a buduje. Myšlenky, emoce, láska a také vlny, přes které je vybudován signál, s jehož pomocí voláme. Nevidíme SMS, kterou pošleme kamarádovi na druhý kontinent. Nevidíme, jak k němu putuje vzduchem. Přesto je. Proto Vás vyzývám k uvědomění si, že máme duši, která taky nejde vidět a bude žít navždy, protože je kousek od Boha, který je věčný. Přemýšlejte nad tím vším. Přemýšlejte více o nehmotném světě. Je kolem nás samých.

 Zázrak je vším, co nevidíš a pokládáš za nemožné, a přesto je to skutečností.

S láskou Panna Marie