Poselství planety Země

0
453

Země stále vstupuje do nové doby. Doby velikých změn a poznání, které jsou tak důležité, aby je prožíval každý člověk na této planetě.
Dne 28.3.2017 Země dostane nové energie pro velké změny. Bude se jednat o tzv. katastrofu, která má Zemi očistit a posílit. Veškeré znečišťování planety přesáhlo v tuto dobu své meze. Je potřeba se zamyslet nad tím, co lidé způsobují naší planetě Zemi. Uvědomme si, že planeta je také živá a má svou duši, která už to dál nedokáže snášet. Každá duše je velmi křehká a každá duše může puknout. Důkazem toho, že má Země duši, je vše živé kolem nás. Důkazem toho, že její duše puká, je to, že příroda a zvířata postupně vymírají. Katastrofické následky se blíží, aby se planeta mohla očistit a nabrat nové síly na obnovu. Nechceme tím nikoho strašit, ale poukázat na to, že je třeba jednat. V tyto dny je důležité se za Zemi modlit a prosit Zemi, aby nám dala šanci napravovat škody. Každý, kdo se vydá do přírody a posbírá odpadky, které cestou potká, udělá kousíček práce na zlepšení globálního znečištění. Pokud by tohle udělal každý z nás, duše Země by jásala štěstím.
Brzo také vzniknou nové recyklační metody, kterými se planeta začne očišťovat. Nabádáme a prosíme tímto vědce, aby se v této době zaměřili na boj se znečištěním. Dostane se jim obrovských nápadů a způsobů jak pomoci.
Dalším poselstvím je přečkání všech katastrof v lásce a míru. Duše planety se snaží, aby škody na lidských životech byly co nejmenší, ale má to s námi velmi těžké, proto nemůže zachránit každého.
Planeta Země celému lidstvu vzkazuje, zanechte znečišťování a začněte jednat ku svému prospěchu.

S tímto poselstvím k lidstvu
Nebeští posli s láskou a prosbou o pomoc a pochopení závažnosti