Smysl karmického cyklu

0
485

Karma čistí znečištěné. Je to proces, který slouží k očistě naší duše. Když děláme, jednáme, mluvíme, konáme mimo soulad s naší duší, znečišťujeme vlastní duši. Znečišťováním vlastní duše znečišťujeme svoji budoucí cestu, která není vždy pevně daná. Nanášíme na sebe špínu, která nás zatěžuje. Čas nám dovolí tuto špínu sundat a znovu se očistit. Omytím se od vší zátěže. K tomu je třeba situace, která nás očistí. Tato situace se zrcadlí se situací, při které jsme neposlechli svou duši. Karmě se nedá zcela vyhnout. Karma je stále běžící cyklus. Ovšem dá se předejít znečištění tím, že nebudu znečišťovat vlastní duši a to tím, že budu jednat v souladu s ní a svým nitrem a v souladu s Božím plánem. V souladu s Božím plánem jednáme, když jsme spojeni se svou duši skrze lásku v srdci. Karma se jen stará o čistotu. Každý cyklus trvá jen určitou dobu. Jakmile jeden cyklus skončí, nastává nový. Pokud jsme v čistotě své duše, nový cyklus bude čistý a nebude v něm třeba očista duše.

Nejlepším jednáním je jednat v souladu s nejvyšším dobrem. Pokud nevíme, jak jednat a jsme zmatení, prosme Boha o jeho vedení. Poprosme o jeho pomoc a světlo, které vnese tam, kde nevidíme naději. Pak musíme jednat a nečekat, že za nás někdo něco udělá. Věřme, že my jsme ti, kteří mají pomoci jak sobě, tak světu. Vždy poděkujme za pomoc, které se nám dostává.

Karma není zlá, snaží se nám ulevit. Chyby patří k životu, a tedy i určité znečišťování, ale některé chyby již prožívat nemáme. Někdy již nemáme dál znečišťovat, ale stále to děláme. Některé chyby v životě udělat musíme. Jsou napsány v našich životech, osudech a plánech. Někdy musíme udělat chybu, abychom se měli z čeho poučit a učit. Ovšem chyby karmické jsou chyby, které prožívat nutně nemusíme. Pokud uděláme chybu, i když jsme šli v souladu se svým srdcem a duší, pak jsou tyto chyby třeba. Chyby, které vykonáváme mimo naši duši a srdce, nejsou již třeba a karmicky nás zatěžují.

Je na nás, jak čistě se rozhodneme vstoupit do nových cyklů. Je na nás, zda se rozhodneme jít po čisté cestě lásky a světla a dále již neznečišťovat. Pamatujme, že Bůh nás miluje, ať už se rozhodneme jakkoliv, a chce, abychom milovali sami sebe stejně tak, jak on miluje nás, všechny své děti a to bezpodmínečně. Neodsoudí nás a věřme, že nás všechny opět přijme zpět s láskou a dá nám možnost se očistit.

Pokud prožíváte těžký život, proste, modlete se a snažte se pochopit, proč všechna ta bolest ve vašem životě je. Každá bolest má význam. Z karmických bolestí se máme poučit a více naslouchat sami sobě.

Někdy je to velmi těžké, ale pamatujte, že Boží ruka je vždy nablízku připravena nám pomoci. Bůh nám chce podat ruku a chvilku nás opět vést, chceme-li to my sami. Pokud tedy chceme, poprosme. Boží ruka nás pohladí a naplní láskou.

To, co nedokážete pochopit, nechte jít a věřte, že to tak má být. Naše srdce je ukazatelem, kam se vydat a kam ne. Jednejte v souladu se svou duší a srdcem, ať svět může vstoupit do světla a lásky.

Stejně jako naše duše tak i naše Planeta volá o čistotu. Je třeba začít naslouchat, vyslyšet a splnit její prosby, aby mohla dojít k čistotě. Máme jen jednu přírodu. Je třeba si jí začít vážit a dávat jí lásku. Tolik lásky, co ona dává nám.

Máme vše ve svých rukou, které mohou být vedeny rukou Boží. Nechme se vést láskou a světlem pro mír a život na světě.

S láskou Archanděl Michael, Matka Země a milující zástupy světelných bytostí