Temná noc duše

0
16557

Není divu, že se s tímto pojmem v poslední době celkem dost setkáváme. Je tomu z toho důvodu, že se to děje více než, kdy jindy. Pojem tma duše tu byl po staletí, ale možná nikdy nezazněl úplný význam a průběh. Pokud jste nikdy pojem tma duše neslyšeli, tak jste tu zcela správně, a i pokud jste o něm již slyšeli, možná se dozvíte něco nového.

Nejprve se musíme dostat na úplný začátek toho, proč se to děje. Tmu duše můžeme nazývat procesem – očištění a v určitých případech dokonce znovuzrození v podobě duchovní. Potká to zpravidla člověka, který se rozhodl vydat na novou cestu. Nová cesta může znamenat více podob – může to znamenat přestup na cestu lásky a světla, cestu duchovní, a nebo může jít o to, že naše srdce začne vyzařovat více než kdy doposud. Je potřeba si netvořit iluze o tom, jak tato cesta bude vypadat. Důležité je vědět, že není radno ji odmítat, je pod nejvyšší ochranou a je přáním naší duše po ní jít.

Než naskočíme do vlaku, který nás prožene průběhem tmy duše, je potřeba dodat poslední věc. Připoutat se na tuto cestu je velmi dobrá rada. Jelikož skokem do tohoto procesu se náš život může změnit od základu, je potřeba se připoutat. Neznamená to, že se připoutáme k posteli na celý průběh a nepohneme se. Znamená to, že jistotu, kterou na této cestě budeme potřebovat musíme hledat v nás. Jistoty, které jsme doposud měli nemusí vůbec fungovat jako bezpečnostní pás, můžou být naopak velmi nebezpečné. Naší největší jistotou v procesu bude naděje. Naděje v to, že celé to má větší význam, že přijde den, kdy se nám uleví a že stále jsou kolem nás bytosti, které nás milují a ukáží nám to, když je poprosíme.

 

Tmavé fleky představují bloky, které si nese průměrný jedinec. Člověk se cítí relativně normálně.
Člověk před Temnou nocí duše

Stav tmy duše může být velmi náročný. Nejprve se bude dít to, že jednoho dne na obloze spatříme mráčky – první signál toho, že se možná bude něco dít. Pak přijde více mráčků a zakryje sluníčko – vypadá to, že do našeho života už dále neproudí světlo, které by nás zahřálo a ukázalo nám, co dělat. Pak přijde druhá fáze tmy – kdy nic necítíme a máme pocit velkých tlaků. Následuje třetí fáze.

Tma duše má tři fáze, které si rozebereme velmi detailně, abychom pochopili význam dění.

První fáze: Zastínění

 

Zastínění: Tato fáze je úplný začátek. Postupně najíždíme na proces a zatím není moc jasné, co se to děje. V této fázi můžou přijít první impulsy, které nás budou nabádat k vykonání změny. Naše duše začíná vypouštět bloky, které doposud byly skryty.  Byly skryty hluboko v nás a po velmi, velmi dlouhou dobu jsme s nimi nic nedělali. Aby duše mohla zahájit novou cestu, kterou si přeje prožívat musí tyto bloky rozpustit. K jejímu rozpuštění bez tmy duše, by mohl celý proces trvat i více než jeden život. Nebyla by jistota, zda se to povede, anebo si místo toho vytvoříme ještě více bloků, tedy nabalíme na to ještě něco dalšího. Temná noc duše je odvozena od stavu, který se děje.

Fáze zastínění

Na povrch vychází veškeré bloky a rozpouští se. Tma není tvořena z venku nás – nýbrž vychází zevně nás. Vychází z nás veškeré nižší energie, které po dlouhou dobu byly uloženy a nyní je čas je rozpustit. Tyto bloky kolem nás tvoří tmu.

Ve fázi zastínění se začíná dít tento proces, kdy nejsme většinou v nejnáročnější fázi. Tato fáze je úvodem do dění.

Druhá fáze: Tma

 

Ve druhé fázi začíná vše dostávat grády. Bohužel nejde moc ulehčit to, co se většinou děje. Člověk začíná propadat pod obrovskou tmu. Tuto tmu nesmíme brát negativně. Často se cítíme na dně. Máme pocit, že hlouběji klesnout už nejde v tom, co cítíme a je to pravda. Jelikož se vyplavuje vše nízko vibrační, co v nás je. Můžeme cítit velké tlaky, deprese, úzkosti, smíšené pocity a emoce. Můžeme mít sklony k tomu svůj život ukončit. Pozor na tento bod. Musíme tento stav přijmout, i když je velmi náročný a z dlouhodobého hlediska nemožný k žití. Ovšem je tu naděje. Nemusíme se bát, že je to navždy, protože není. Je to dočasný stav, kterým si musíme projít, aby naše cesta dál byla v souladu s tou nejlepší cestou, která pro nás existuje.

Fáze tmy

V nejtěžších fázích se děje největší očista. Jsme konfrontování s naší druhou stránkou v nás. Musíme přijmout to, že nejsme a nebyli jsme vždy jen čistá láska. Museli jsme si projít životy, kde jsme k dobru měli velmi daleko. Není třeba si to vyčítat. Naopak je to potřeba přijmout jako cesty, kdy jsme se učili.

Je zapotřebí říci ANO. Musíme říct ANO a přijmout to, co se děje a nesnažit se to obcházet. Musíme celý tento stav vidět pozitivně. Ve stavu, kdy se nám to děje, se pozitivně cítit nedokážeme, ale vždy si můžeme uchovávat naději, že je to pozitivní a je tím potřeba projít.

V této fázi se děje hned několik věcí. Zaprvé očištění duše od těch nejnižších energií. Začíná postupně proudit světlo, které začne nahrazovat veškeré bloky a nízké vibrace. Tato fáze je velmi náročná. Představte si, co se děje, když je světla a tepla příliš. Jsme na chvíli oslepeni a můžeme se popálit. To se může stát i nám. Pokud na nás pustí hodně světla najednou, může nás to na chvíli úplně oslepit – ne na fyzické úrovni. A dále toto světlo vytlačuje tmu – je to střet světla a tmy. Obrovský tlak, ke kterému dochází ve velmi krátkém čase. Lidé v této fázi na určitý čas můžou být neschopni cokoliv dělat. Nedokáží vysvětlit, co se to děje a ani proč. Tedy tyto otázky příliš neklaďte, protože odpověď od nich spíše nedostanete. Sami nechápou, co se děje a jsou velmi zmatení. V této fázi potřebují největší oporu a to v podobě pochopení a přijmutí toho, co cítí, že musí udělat. Pokud nebudou schopni dělat nic po delší dobu, má to důvod. Tento proces na čas může brát veškerou energii, kterou mají a na nic jiného už jim moc nezbývá.

Tedy má rada zní:

Neklaďte na osoby procházející si tmou duše příliš mnoho nároků. Vnitřně prožívají tolik tlaků, že pokud z venku přidáme ještě několik, nemuseli by to ustát. I když to zcela nechápete nesuďte to, snažte se to brát, tak jak to je. A nakonec prášky nepomůžou a nejsou řešením. Pokud člověk potřebuje vyhledat pomoc, pomůžeme nejvíce ten člověk, který si tím sám prošel a dá mu útěchu a naději, že za čas to skončí.  Zkuste prosit o pomoc pro ně a čistou lásku.  

 

Je potřeba tento stav nebrat, že je něco špatně. Není dobré to soudit ani porovnávat. Tma duše je individuální z toho hlediska, že neexistuje jeden vzorec, jak tento proces bude člověk prožívat. Ve fázi tmy můžeme mít pocit, že je nad námi balvan, který pohltil světlo a tlačí na nás. Ovšem dění je opačné. Tma vychází zevnitř a tvoří dojem balvanu nad námi. Během celého procesu je kolem nás spousta světelných bytostí, které proces hlídají a snaží se ho vést, co nejlépe, aby to duše zvládla. Tedy stále k nám proudí světlo i láska, ale přes oblak, který se kolem nás utvořil ji často nejsme schopni pocítit.

Třetí fáze: Nová cesta

 

Třetí fáze je fáze, která dává zelenou novému. Bloky, které v nás byly se téměř rozpustily. Tma, která v nás byla, se téměř transformovala ve světlo. Postupně začíná odcházet balvan tlaku, který na nás tlačil. Přichází fáze světla, která už nastala ve fázi tmy. Světlo vytlačuje poslední zbytky bloků a začíná nás zahalovat. Tento bod může být poslední těžkostí, kterou ve tmě duše budeme prožívat. Začínají do nás pouštět mnohem více světla, než doposud proudilo. V této fázi je potřeba vyslat prosbu, aby posílali světlo jen v množství, které je pro nás zvládnutelné, abychom se nepopálili. Popálením by mohlo opět dojít k obrovskému tlaku až depresím. Poproste vyšší bytosti, které dohlíží na proces tmy duše, aby vám světlo posílali s energií lásky a lehkosti, to může pomoci.

Touto fází tma duše končí. Dojíždí poslední zbytky očisty a světla, poté začíná léčení. Veškeré popáleniny, které vám světlo způsobí, zahojí světelné bytosti láskou. Vše se začíná postupně vracet do rovnováhy a opět začínáte pociťovat. Vaše pociťování pravděpodobně bude silnější než kdy dřív.

Vstupujete na novou cestu světla a lásky. Celým procesem se událo to, že se otevřely části duše, do kterých jste doposud vědomě nemohli. I když tma duše transformovala tu největší tmu a rozpustila ty nejhlubší bloky v nás, stále je na čem pracovat a učit se. Tímto naše učení nekončí, ale nyní si můžeme vědomě vybrat, zda chceme tvořit nové bloky a nebo naopak stále zmenšovat.

Fáze nové cesty

Jak dlouho tma duše trvá?

Proces je velmi různorodý a záleží v jaké intenzitě se prožívá. Obecně celý proces je ve fázích, kdy dochází k čištění – náročné stavy, načerpání světla – o něco méně náročné stavy a pak k odpočinku – kde v této fázi je to o něco lehčí. Takto se to opakuje dokola v období cca 6 měsíců – 2 let. Většinou je to okolo roku, co se nacházíme v tomto procesu.

Tma duše se dá zaměnit za jiné stavy se kterými se můžeme setkat. Tma duše je ovšem specifická v tom, že začíná bez zjevného důvodu. Nenajdeme důvod, který by poukázal na to, proč se to děje. Je také specifická v délce a záměru dění, kterým je očista a transformace duše. Těžkosti v životě můžou tmu duše ztížit. Také se v tomto období nemusí dařit v navazování nových vztahů – není pravidlem.

V tomto období tento stav prožívá obrovský počet lidí. Pokud nejbližší okolí nechápe a odsuzuje stav, který duše prožívá, může nastat to, že duše se rozhodne inkarnaci ukončit. Nemusí tomu tak vždycky být. Pokud jste v nejbližším okolí člověka, který prožívá podobné stavy, snažte se mu pomoci tím, že mu budete posílat lásku. Netlačte na něj a zkuste najít někoho, kdo by mu pomohl. Prášky nevyřeší tento stav, naopak ho můžou zpomalit až potlačit. Pokud se rozhodnete pro prášky, které na čas stav můžou ulehčit (ale tím zpomalit), navzdory tomu hledejte pomoc dál. Nejvíce pomůže celý stav přijmout a prožít pak dojde k ulehčení situace.

Duše krásné, které kráčíte vstříc cestě světla a lásky, nebojte se. Naděje je přímo u vás. Naděje vás neopouští a je zapotřebí chvíli vydržet. Proste o lásku a naději. Netlačte na sebe a nepouštějte se do toho, co pro vás není správné. Vždy existuje více cest, po kterých lze kráčet a pokud cítíte, že musíte nějakou zvolit, zvolte a nelitujte. Dokud žije naděje život neumírá.

S obrovskou láskou a nadějí pro všechny, kdo Temnou noc duše prožívají

Poselství z nebe