O mně

Ahoj,

mé jméno je Tereza Lucie. Spravuji tuto stránku a přidávám zde příspěvky. Mým cílem na této stránce je udělat příjemné prostředí, kde se dozvíš zajímavé informace, které pro tebe budou mít smysl. Zaměřuji se na informace, které se týkají osobního rozvoje alternativní cestou. Může být zatěžko uvěřit, ale všechny články, které přidávám tvořím ve spojení se Zdrojem. Tvořím je ve spojením s mým vyšším já a prostřednictvím vyšší vůle. Chodí mi formulované věty, které pak vytvoří článek.

S přáním mnoho okamžiků ve spojení s láskou.

Tereza Lucie

Věřím nebo nevěřím?

Vždy existují dvě strany, které se za nějakým účelem setkají. Setkají se v dané situaci a je pouze na nich, co v tento vztah může přejít. Může se stát, že vztah půjde dobrou cestou a vytvoří se důvěra mezi dvěma stranami. Druhá cesta představuje nedůvěru a pochybnosti. Existuje vždy ještě jedna cesta středu, která není přikloněna ani k jedné variantě. Ve středu se nachází sjednocení, jak důvěry, tak nedůvěry a vzniká nový pojem. Cesta světla a tmy se pojí v jedno. Ve středu je vždy láska.

Příchodem na tuto stránku se také utváří vztah, který má nějaký záměr a je vždy na každém, jak si záměr přebere. Záměr může být jakýkoliv, ale není náhodný. Nic není náhodné, a tedy i cesta nedůvěry je důležitá a vede do středu.

Může nás napadnout otázka jak to, že cesta důvěry není cesta středu. Odpověď není až tak složitá. Spočívá na základě naší individuality, která zkrátka rozlišuje, kdy může důvěřovat a kdy ne. Zkrátka ví, že i když je člověk, kterému bezvýhradně důvěřuje, ví, že může nastat situace, ve které důvěryhodná osoba neposkytne důvěryhodné informace. V takovém případě je třeba tedy rozlišit informaci, kterou nám podá druhá strana. Pokud nesouzní s naší duší, tak v tomto okamžiku je pro nás nedůvěryhodná. V tento okamžik se nacházíme ve středu. Dokážeme rozlišit, kdy je druhá strana pro nás a kdy ne. Nic víc v tom není. Na základě poznaného středu – lásky a vlastní duše vás vítám na této stránce.

Mým přáním je vám předávat důvěryhodné informace. Na vaší svobodné vůli je rozhodnout, která z mých poskytnutých informací je důvěryhodná a která informace zkrátka nesouzní s vaší duší. V okamžiku, kdy daná informace nesouzní s naší duší je pro nás nepotřebná a nebudu jí přijímat. Je rozdíl v tom, kdy ví, že informace se mnou nesouvisí a nepřijmu jí a kdy mi informace vadí. Na základě toho je si třeba přebírat informace, které dostáváme.

Tedy v okamžiku, kdy si nejsme jistí nějakou informací, kterou dostáváme z vnější, pozastavme se. Pozastavme se na chvíli a zeptejme se svého srdce a duše, zda tato informace souzní s naší pravdou či nikoliv. Pokud informace není naší pravdou jednoduše jí nechme jít a dál se tím nezabývejme. Pokud informace s námi, jakkoliv vibruje tehdy je třeba se jí zabývat. A to ať už na ní nahlížíme z pozice důvěry či nedůvěry. Tato informace s námi nějak souvisí, a tedy je třeba se dál duše ptát, jak tato informace s námi souvisí.

Pokud je pro nás informace nedůvěryhodná snažme se jí nesoudit, protože pro další tisíce lidí z nějakého důvodu důvěryhodnou bude. Vždy záleží na osobním přístupu a na tom, co v nás daná informace vyvolává.

Jednoduše pokud s námi informace nijak nesouvisí, nijak nás nezasáhne. Informace neobsahuje energii, která by měla s námi nějaké spojení. V tom okamžiku jsme v čistém neutrálu. Informace může být pro nás zajímavá, ale pravděpodobně už jí buď známe, anebo znalost informace, pro nás není podstatná.

Pokud nás informace zasáhne, tak nastává to, že propojuje obě strany. Spojuje dvě různé cesty. Cesta nedůvěry je cesta, kdy se nám daná informace nelíbí a neradi slyšíme, co informace říká. I v tomto případě je informace z nějakého důvodu pro nás důležitá. Může narážet na dávné přesvědčení, které je třeba si vyřešit. Zkrátka nám na dané informaci něco vadí a je to často odraz v nás toho, co je třeba si pořešit. Ať už na nás informace působí dobře nebo ne, vždy je třeba dát prostor duši, která se vyjádří proč tomu tak je. Pokud nedáme duši prostor se vyjádřit pak na základě emocí můžeme jednat proti dané informaci, i když je pro náš prospěch. Je tedy důležité na chvíli odstoupit od emočního zabarvení a podívat se na to z pohledu duše a až tehdy soudit danou informaci. Jak cesta důvěry, tak i cesta nedůvěry směřují do středu. Do cesty lásky.