Proud života

0
1248

 

– Meditace na zklidnění mysli a propojení se srdcem

Najdi si místo, kde budeš mít klid a nikdo tě nebude rušit. Zavři si oči a uvolni se. Popros svého strážného anděla o ochranu. Jsi řeka. V tomto okamžiku se stáváš řekou svého srdce. Přenášíš se na krásné místo v přírodě. Na tomto místě je řeka. Řeka představuje proud tvého srdce. Stojíš před touto řekou. Vnímej tuto řeku. Je krásná. Její momentální rozpoložení je stejné jako rozpoložení tvé mysli. Tvé srdce dokáže tvou mysl zcela zklidnit. Poslouchej proud svého srdce. Naslouchej mu a zaposlouchej se do šumu vody. Zaposlouchej se do vlastního nitra. Tvé nitro tě odnáší do proudu lásky.

Ulehni nyní do této řeky. Po této řece nech jít vše, co tě tíží. Řeka smývá a čistí celou tvou mysl a tělo. Proud kolem tebe je stálý, ale mírný. Bude jen poklidně kolem tebe téci. Uléháš do příjemné vody a proud kolem tebe klidně teče. Smývá z tvé mysli vše, co je tam dlouho usazené a nedobré. Smývá všechnu negativní energii. Smývá vše, co není tvé. Představ si, jak to vše odplouvá do nedohledna. Tvá mysl byla dlouhou dobu zatížená. Cítíš, jak vše odchází a ty cítíš klid. Ticho v tvé mysli. Nacházíš se v neutrálním stavu. Jakoukoliv myšlenku, co by tě tížila, nech takto jít po proudu. Jen sleduj, jak odchází a mizí z tvé mysli. Nech svou mysl zcela klidnou. Tak se k tobě dostanou jen ty myšlenky, které jsou od srdce. Nech nyní jít úplně všechny myšlenky, aby se mohly navrátit jen ty, co pocházejí z tvého srdce. Jakmile tvá mysl bude připravená, budou přicházet jen ty myšlenky, které jsou z tvého srdce přes duši až ty zachytíš jen impuls či myšlenku. Poznáš, že pochází od srdce.

Hlas našeho srdce může být někdy velmi tichý, ale zato vždy je velmi jasný a přesný. Tvé srdce se čistí od všech tíživých energií. Naše srdce má za úkol nás neustále chránit od cizích okolních energií a udržovat nás v Božské lásce. Tvé srdce si může odpočinou v okamžiku, kdy jsi plně s ním spojen, jakmile se ocitneš v proudu lásky.

Zavři oči ve své řece. Nech se nadnášet jemnou vodou, která kolem tebe protéká. Tok vody se náhle zvětšuje, až tě začne pomalu unášet po proudu. Je to proud lásky. Nech se nést. Je to velmi příjemné.  Je to láska, co tě unáší. Harmonie vody, která tě nese dál. Unáší tě po vlnách. Vychutnej si ten pocit. Přirozeně pluješ skrze lásku svým životem.  Pouze tvá přání srdce jsou důležitá a vše se děje zcela přirozeně. Vydáváš přesně tolik energie, aby tě to naplnilo. Nenecháš se nikým tlačit, ani sám sebou. Jsi vlídný na sebe i na druhé. Tvé srdce tě vznáší a po stálém krásném proudu. Otevři nyní ve své řece oči. Unáší tě na určité místo. Proud utichá a stává se klidným. Přestává tě unášet. Doplul jsi na místo, kde tvé srdce má pro tebe zprávu. Stále jsi v přírodě, ale nacházíš se na místě, kde tvé srdce chce k tobě promluvit. Vstaň z řeky a rozhlédni se kolem sebe. Všímej si toho, co je kolem tebe. Je to zpráva tvého srdce. Užívej si toho, co kolem tebe je. Je to krása srdce a lásky. Jamile uslyšíš pokyn“ JDI“, jdi tam, kam tě to povede. Můžeš jít na Sever, Jih, Východ nebo Západ, kamkoliv tě to ponese. Poznáš kam jít podle proudu řeky. Zachytíš jasnou zprávu od svého srdce. Velmi dobře si ji přečti. Tvé srdce ti může ukázat úplně cokoliv, co je pro tebe důležité v tento okamžik. Může přijít anděl, blízká osoba a dát ti vzkaz. Můžeš vidět obraz nebo slyšet hlas. Můžeš dostat dar. Nech své srdce k tobě promluvit.

Tvé srdce ti dalo pocítit, jaké to je jít po proudu lásky. Srdce ti nyní sděluje, že tento proud je tvůj. Je jemný a nedokáže nést žádné hmotné věci. Nedokáže unést naše těžké mysli a těla plné strachu a smutku. Proto tě tvé srdce nyní prosí, abys s ním byl v co největším spojení. Aby hmotné věci a pozemské starosti nepřestřihly to krásné spojení v proudu lásky. Nyní je na čase nechat se řekou donést zpět do tvého života. Nastává jedna změna. Tvojí novou schopností je jít zcela přirozeně po vlastním proudu lásky a srdce. Tvé srdce tě miluje. Ukaž mu, že ho také miluješ a nech se jím vést. Přijmi tuto lásku. Poděkuj svému srdci a sám sobě za lásku, kterou jsi si dal. Srdce tě odnáší zpět do svého těla. Jsi zpět. Ale jsi připraven jít i nadále po proudu své duše, svého srdce a nekonečné lásky. Otevři oči.

S láskou Poselství z nebe