Most mezi Tebou a Bohem

0
1379

Krása Tvého srdce spočívá v tom, jak na sebe dokážeš nahlížet. Stejnou vibrací, jakou na sebe nahlížíš, bude vibrovat na pozemské úrovni. Pokud na sebe nahlížíš bez lásky, Tvé srdce bude touto vibrací vibrovat. Dokážeš-li na sebe nahlížet tak, jak nás vidí Bůh, pak se dokážeš vnímat jako čistá láska a milovat se bezpodmínečně a tehdy si poznal svou skutečnou podstatu a tehdy tvé srdce bude vibrovat čistou láskou.

Občas slýcháváme vyslovit lidi něco, co jejich srdce velmi bolí. Jsou to pohledy, které by již měly ustupovat. Slýcháváme, „srdce nemůže přelstít rozum. Srdce není věc, podle které bychom se měli rozhodovat. Rozum má pravdu. Logika a rozum nás dostanou zaručeně do cíle.“

Tyto pohledy by již měly ustupovat stranou a měl by je nahrazovat pohled lásky. Vždy je důležité naše srdce. Neuvědomujeme si, že srdce je to, co nás spojuje s Bohem. Naše srdce je most mezi námi a láskou boží. Spojuje božskou částečku v nás se samotným Bohem skrze lásku. Pokud uzavřeme své srdce a nebudeme přijímat boží lásku, odstřihneme se od světla. Odstřihneme se tak od této lásky. Na Boha jsme napojeni stále, ale naše svobodná vůle nám dává možnost odpojit se od lásky. Dává nám možnost rozhodnout se, co ve svém srdci chceme. Tento most, který nás spojuje, se může zbořit a naše cesta se může stát temnou. Vždy je možné tento most znovu postavit a obnovit spojení mezi námi a Bohem. A už jen samotná modlitba od srdce dokáže znovu toto spojení zbudovat. Láska je tu vždy pro nás. Most mezi naším srdcem a Bohem má být stále průchodný, aby láska mohla stále proudit. Láska je nejkrásnější síla ve vesmíru, která tvoří krásu.

Nyní je možnost se v krátké meditaci propojit se svým mostem. Zavři oči a pohodlně se posaď či si lehni. Uvolni své tělo a své myšlenky nech odejít. Zaměř svou pozornost na své srdce. Popros své srdce, aby se propojilo s tvou duší. Toto propojení si naciť. Požádej své srdce, aby ti ukázalo, jak tvůj most nyní vypadá. Jaké je spojení mezi tebou a Bohem. Tvá duše tvoří kolem tebe ochranné světlo a ty se zvedáš ze svého těla a tvá duše tě přenáší před most. Stojíš na jednom konci mostu a na druhém konci je Boží láska, samotný Bůh.

Nyní vnímej, jak tento most vypadá. Je zde světlo či tma? Je most špinavý či kamenný? Vnímej veškeré barvy tohoto mostu. Pokud je na tvém mostě tma a jeho barvy jsou černé, zašedlé nebo tmavé, popros Boha o světlo, které projasní spojení mezi vámi. Vnímej, jak světlo z druhé strany přichází a rozzařuje tvůj most. Rozzařuje ho celý. Pokud je most kamenný, je třeba tvé srdce obměkčit. Přivolej si na pomoc anděly a popros Boha, aby ti pomohl most přestavit. Nech všechny kameny spadnout a na místo nich tvoř energií lásky. Nech, aby most byl z krásných světel a květin. Pokud je most někde jakkoliv znečištěný, umyj ho. Nech po mostě proudit světlo z jednoho konce na druhý. Na mostě by se neměly nacházet žádné věci. Pokud je na tvém mostě hmotná věc z tvého života, znamená to, že na něčem lpíš. Popros Boha o rozpuštění tohoto lpění a nech tuto věc odejít. Pokud jsou na mostě cizí duše nebo cizí energie, pošli je na druhý konec mostu do světla. Můžou to být zesnulé duše nebo energie, které pro tebe nejsou vhodné. Na tvém mostě se můžou objevit pouze jen duše, které již opustily fyzické tělo nebo láskyplné bytosti z druhé strany. Pokud by se kolem mostu pohybovali lidé nebo energie, kteří by rušili tvé spojení s Bohem, dej jim jasně najevo, ať odejdou. Vnímej, jak světlo z druhé strany odvádí všechny negativní vlivy tam, kam patří. Tvůj most je spojení mezi tebou a Bohem. Je to kanál, který umožňuje proudění lásky. Most by měl být čistý. Bytosti z druhé strany, které dostaly povolení vstoupit na tvůj most, nenarušují spojení a tedy jejich pobyt na mostě není negativní. Lidé, kteří ti z fyzické úrovně posílají lásku, se u tvého mostu můžou objevit, ale vždy je budeš vnímat jako pozitivní a budou jen před tvým mostem.

 Nyní se zaměř na to, co se nachází pod mostem. Je tam voda? Pokud ano a voda brání v přejití mostu, nech vodu odpustit tak, aby se po mostě dalo přejít. Pokud voda není čirá, popros Boha o pročištění vody. Vidíš, jak světlo z druhé strany vodu čistí do čiré láskyplné vody. Cokoliv negativního, co by tě chtělo ohrozit, se skrze čistou vodu k tobě nedostane. Voda vše spláchne a odplaví. Pod tvým mostem by mělo být světlo. Pokud nyní vnímáš, že je vše na mostě v pořádku, vstup na něj. Dojdi doprostřed mostu, čeká tu na tebe krásné světlo. Je to boží láska. Toto světlo si vezmi a ulož do svého srdce. Láska stále proudí z jednoho konce na druhý. Pokud budeš chtít, nyní můžeš požádat o radu nebo o pohlazení od samotného Boha. Můžou přijít tví blízcí, kteří již odešli do světla a pozdravit tě či říci ti, jakou lásku k tobě mají. Na tomto mostě není nic nemožné. Jakmile jsi se dozvěděl vše, co jsi potřeboval, poděkuj a vrať se zpět na svůj konec mostu. Nech lásku i nadále proudit. Popros anděly a tvé průvodce, aby tento most střežili a ochraňovali, aby tento kanál byl stále čistý. Nyní je čas se vrátit zpět do sebe. Tvá duše tě odnáší zpět do tebe. Jsi zpět teď a tady. Nyní si ještě jednou naciť toto spojení s Bohem a vnímej, jestli se láska posílila. A procitni do přítomného okamžiku.

Náš rozum je v našem světě stále důležitý, ale především je ho zapotřebí v jednom ohledu. Náš rozum má podporovat naše srdce a hledat cestu, jak dosáhnout toho, co si naše srdce přeje.

Buď stále spojený se svým mostem a nech proudit tuto lásku a světlo z druhé strany do tvého života.

K dnešnímu dni Archandělé z paprsků lásky

S láskou Tvé Poselství z nebe