Čas odložit strach nastal

0
897

Celý svět jako by zapomněl, že strach je největší nepřítel zvyšujících se vibrací. Jako by celý svět napůl zaspal a byl jako v pohádce O Šípkové Růžence. Drn strachu se dostal do krve lidí. Kdo je probudí, kdo je dá opět do pohybu?

Oni sami a svět duchovních strážců z Božího zdroje. Lidé usnuli a dlouho spali a neviděli. Ale to se nyní mění a měnit bude. Už dále spáti nebudou. Spali a spali skoro, že byste se do breku dali. Tak dlouho spali, že skoro zaspali, naštěstí jen skoro. Každičký človíček by klapky z očí sundat měl a masku spánku odhodit a probudit své srdce, které systém hýčkal a ždímal. Človíčci nejste tak malí, jak si myslíte, máte moc vše změnit a konat. Systém vás roky lží „hýčkal a konejšil“, ale nyní, když se probouzet začínáte a ty srdce vaše začínají jásat, ale vy strachem opět se necháváte uspávat.

Milované bytůstky lásky, bytosti Boží, odložte strachy. Bohu je začněte odevzdávat. Strachy, které vám nepatří, vás obklopují a uspávají. Je čas se jich zprostit. Je čas rozpoznat, které strachy jsou vaše a které ne. Ty strachy, které vašimi nejsou, v rychlém procesu se zpracují. Odevzdají se Bohu a pošlou tam, odkud přišly. Práce se strachy vašimi ať započnou. Je načase pochodeň odvahy a naděje popadnout a temným lesem projít až na okraj a pak do nového světa vkročit. Vaše strachy jsou tu pro vaše učení, nikoliv proti vám. Je třeba je pochopit a uchopit a přílišnou moc jim nedávat, neboť vás ochromí a odvrátí od toho podstatného. Toto je vašim hlavním tématem pro současnost, neboť čím více strachů v lásce rozpustíte, tím méně skulinek zůstane a systém páky nad vámi ztratí moc. Ztratí veškerou moc nad vašim životem a vaše životy budou opět patřit vám.

Nemyslete si, že se věci vrátí opět do „normálu“. To, jak věci byly, v normálu nebylo. Tam, kde lidstvo stálo a stojí, by se nakloněním nad útesem nazvat dalo. Je třeba najít nový normál, který nad útesem se tyčit nebude. Je čas odejít z časů destrukce, šíleného materialismu a odpojení od Božího zdroje a vás samých. Čeká vás i doba drsná, ale to v ohledu tom, že vše se měnit bude a padat bude. Začněte tvořit nový systém a pamatujte, že v propojenosti je síla, nikoliv v oddělenosti. Začněte tvořit nový systém, který z vašich srdcí vycházet bude a k tomu je třeba se oprostit od strachu společnosti a masových médií. Milované bytůstky, veškerou pomoc na dosah ruky máte, Boží pomoc je tu pro vás. Jen natáhnout se zbývá. Kdo natáhnete se a chytí ji a už se nepustí, v podstatě vyhráno má, neboť už do starého nevrátí se zas.

Tvořte vizi dobra a tu živte svou pozorností, neboť to náš Bůh zdroj chce, vaše Matka taktéž si to přeje. Celý Boží vesmírný orchestr hraje do vašich not, tak jen trefit by se do nich chtělo, do tónů, které celým vesmírem zní pro vás. Velké obecenstvo přihlíží na děje, které se dějí na této planetě. Jasné je, že kde jsme, jsme nikdy nebyli a je to úžasné. Je to hra, tak je ji potřeba hrát. Se špetkou humoru vše vzít a s humorem vykročit. Smějte se, to vás ve vibraci lásky udrží.

S obrovskou láskou Archanděl Michael, Bytosti radosti a světla a celý Boží orchestr se podepisuje a těší se, že vyslyšíte přání jejich.

(Poznámka blogu: postupně budeme vydávat články spojené s prací se strachy a programy, které nám znemožňují další pokrok).