Vstup do nové doby

0
959

Milé lidstvo,

naší zprávou je jedna důležitá informace. Informace o vývoji lidstva. O posunu úrovně planety. Posun vědomí celého světa jako celku.

Dny (5.5.2018), (6.5.2018) a dalšími dny vstupujeme stále do nových úrovní. Tempo vývoje a posunu, které bylo nastaveno, je neúprosné a nezastavitelné. Už nadále není nic, co by mohlo zůstávat ve starém a nefunkčním. Nyní se každá bytost a také i každá nepatrná energie musí posouvat. Bůh mi řekl a říká to každému z nás každičký den: „Odlož staré a vydej se do nového. Odlož nefunkční a pátrej po naplnění. Odlož strach a vydej se vstříc čisté lásce.“ Vývoj, který nás čeká, a ve kterém se už nyní nacházíme, změní planetu. Tento vývoj bude trvat několik let a postupně změní téměř vše. V hmotném světě se budou věci měnit především. Někdo by to nenazval vývojem, ale zkázou. Zkáza přichází jen pro ty, kteří nechtějí vstoupit do nového a jít ruku v ruce s láskou.

Katastrofy, které přicházejí, jsou jenom pro ty, kteří nevidí duchovní svět jako nejdůležitější složku všeho bytí. Tento svět se promění. Změní se ve svět, který nám srdcem bude mnohem bližší, než-li byl kdy dříve. Proto vše, co přijde, přijměte jako dar, nikoliv jako katastrofu. Katastrofa existuje jen v očích pozemských. V očích duchovních není nic katastrofou. Vzpomeňte si na to, až se ocitnete v nějaké katastrofě. Může to být pouze vaše osobní katastrofa nebo i celosvětová. Tutu katastrofu vnímejte jako dar a přijměte ji za svou. Přijměte za své změny, které přicházejí.

Přicházejí ve formě obrovského tornáda, které bude pohlcovat vše a všechny ty, kteří se chtějí dál vyvíjet v lásce. Tornádo je obrovský vír energií, které se již delší dobu pohybovaly kolem nás. Nyní se přiblížilo a my do něj postupně vstupujeme. Má především význam duchovní očisty. Je důležité přijmout vše, co přichází. Vstoupit do tohoto tornáda. Ono pohltí nejprve všechny a všechno, následně budou vypadávat ti, kteří nechtějí žít v lásce. Oni vypadnou z tohoto tornáda a vydají se jinou cestou skrze návrat domů k Bohu. Tornádo nás následně bude zbavovat všeho starého. Zůstane jen to, co v lásce žít chce a strach postupně vymizí. Musíme přijmou toto tornádo, protože ono je ochranou. Ti, kteří zůstanou v něm, v obrovském víru energií, budou doneseni do nové doby. Toto tornádo je doba temna a katastrof, ale jak už jsem zmínil, nic se nestane katastrofou v duchovních očích. Proto si v této době uchovejte duchovní oči a nechte se vcucnout do onoho duchovního tornáda, které je jediným lístkem vstříc novému. Tornádo je katastrofou jen pro ty, kteří ulpívají na starém a ti budou muset odejít.

Duchovní oči a duchovní srdce přijme tornádo jako dar, a to ho donese do nové doby.

S láskou nejvyšší Archanděl Michael