Prvotní příčina všeho

0
938

Jak již víme, vše má svůj původ a důvod. Každá myšlenka odněkud přichází. Každou emoci něco podněcuje a vyvolává. Každý pohyb má svůj smysl. Veškeré dění není náhodou. Nic, co se děje, není bez důvodu. Kde ale hledat příčinu, proč se to děje?

Proč jsem právě teď a tady? Proč neustále myslím na toto? Proč cítím hněv či lásku? Všechno má svůj smysl a je nekonečně propojené. Čím víc jsme vnímavější sami k sobě a okolí a jsme vědomějšími, tím víc můžeme vnímat, jak vše spolu souvisí. Kde je ta prvotní příčina toho všeho?

Je především jeden jediný bod, od kterého se vše odráží. Je to bod, kterého je se dobré držet, když hledáme příčinu. Úplně prvotní příčina všeho je láska. Láska byla první energie, která existovala. Láska stvořila veškerou krásu všech a všeho, co nás obklopuje. My sami jsme láska. Tedy prvotní příčina všeho je láska. Láska dává všemu smysl. Láska k sobě je nyní nesmírně důležitá. Bez čisté lásky k sobě nelze mít čistou lásku k druhým. Je stále a stále důležité otevírat své srdce. Otevírat srdce tam, kde jsme my. Tam, kde se chceme realizovat a vyvíjet tam svou individualitu.

Není zapotřebí znát všechno. Není ani zapotřebí znát každý důvod. Láska je ta, co dává svobodu. Jsme zde, abychom tvořili z lásky, aby ta Boží částečka, co je v nás, mohla dojít k takové lásce, jakou má samotný Bůh. Rozvíjejme individualitu své Božské částečky. V této částečce je každá příčina všeho, co se nám děje.

Jakmile dokážeme vnímat věci z nadhledu, pochopíme, že nic není špatně. Záleží, zda je to tak v souladu s naší částečkou Boží. Pochopíme, že veškeré dění nás má zpět dovést do čisté lásky. Je pro Tebe důležité stát si za svou individualitou a tvořit skrze ni. To svět dělá dokonalým.

 

Hledej dokonalost v nedokonalosti, kde se všechny masky  ztrácí a zůstává jen to, co je tvé pravé JÁ.

S láskou Tvé Poselství z nebe