Cesta v kruhu

0
872

Každý se v životě setkáme s obdobím, kdy stagnujeme nebo se ocitneme v kruhu, ze kterého nevíme jak ven. Může to být pro nás bezvýchodná situace, ve které nevidíme naději. Může to být nemoc či těžké rozhodnutí, které nás tíží nebo program, ve kterém se nacházíme dlouhou dobu. Jak z takové situace vlastně ven?

Prvotní uvědomění si je, že vždy existuje důvod pro naši stagnaci a cestu v kruhu, ve které se nacházíme. Důvodů, proč jsme ve stagnaci, může být mnoho, ale vždy existuje jedna věc, která nás ze stagnace dostane ven.

Jedním z důvodů, proč jsme v tomto kruhu, je neuposlechnutí volání našeho srdce a je to klíčová věc, jak se z kruhu dostat.

Představte si, že dlouhou dobu máme jít po jedné cestě. Dlouhou dobu se naše cesta ubírá jedním směrem a vše je v pořádku. Po každé cestě jdeme jen určitou dobu a vždy přichází čas, kdy se naše cesta má změnit. Má se změnit třeba jen část naší cesty a je důležité nebránit se změně, neboť změna nás nikdy nemine. V tento čas přichází volání našeho srdce. Naše srdce nám skrze vnitřní pocity říká, že je čas něco změnit. Vysílá nám impuls, který nám říká, co udělat, jak jednat. Toto volání bychom měli poslechnout a projevu svého srdce vyjít vstříc. Pokud naše srdce neuposlechneme, může se stát, že uvízneme v kruhu a stagnujeme. My jsme v kruhu, kde naše srdce být nechce. Naše srdce stále volá. Čím déle se nacházíme v kruhu, tím víc a víc stagnujeme. Tím víc jsme slepí k vlastním pocitům. Hlas našeho srdce stále utichá. Pokud se směr naší cesty musí změnit, budeme hozeni do situace, kdy znovu procitneme. Touto situací může být bolest nebo nemoc. Nejprve vždy přijde volání srdce v podobě jemného hlasu zevnitř nás. Pokud tento hlas ignorujeme, až tehdy může přijít úraz či nemoc.

Jak vykročit z kruhu ven?

Přijetím světa mimo kruh. Přijetím toho, že mimo náš kruh je něco nového a nyní nejlepšího pro naše srdce, pro nás samé. V kruhu se ocitáme jen tehdy, pokud odmítáme změnu či hlas našeho srdce. Čím víc odmítáme, tím víc jsme tlačeni ke změně. Pokud budeme dlouhodobě odmítat změnu, pak se může stát, že se nám začne hroutit svět. Začne se rozpadat to, co důvěrně známe, ale to z jednoho prostého důvodu. Tam, kde se nacházíme, se již dále nacházet nemáme.

Uvědomme si, že na změně není nic špatného. Musíme jen vystoupit ze starého a častokrát se bude všechno jevit mnohem hůře a možná to ze začátku bude mnohem horší, ale to je vždy jen dočasné. Každý jsme se s tím setkali. Nejdříve se bojíme změny a nechceme ji, ale pak, když se rozhodneme pro změnu a věci se ustálí, je to nejlepší, co jsme mohli udělat. Nakonec tedy změna byla dobrá.

Změny je třeba tehdy, když naše srdce volá. Projev srdce bychom neměli nikdy podceňovat. Projev srdce je vždy spojen s Boží vůlí a naší nejlepší cestou.

Naslouchej volání svého srdce každičký den a Tvá cesta bude tak jasná jako čistá láska.

S láskou Tvé Poselství z nebes