Síla přítomného okamžiku

0
692

Žijeme v době pokroku, informovanosti a uspěchanosti. Rychlost, kterou se svět denně posouvá, je neuvěřitelná. Nové technologie přicházejí na svět skoro každý den. Planeta Země je ve velmi krátké době vystavena novým energiím. Novým vibracím a novému přístupu duchovních vědomosti. Vystoupení ze starého a nastoupení do nového.

Máme pro všechny důležitou zprávu. Zprávu o přítomném okamžiku. Žít naplno tady a teď zapomíná hodně lidí a je to škoda. Ženou se od jedné činnosti ke druhé a zapomínají opravdu žít. Jestli-že patříte mezi ně, je třeba jedno: žít tady a teď.

To si vyžaduje zpomalení, vypnutí toku myšlenek a informací, které neustále přicházejí. Vše na chvíli vypnout a soustředit se pouze na to, co je právě teď a tady. Žijeme teď a tady. Nežijeme událostmi, které budou za hodinu, za týden, za rok, za desetiletí, kam naše pozornost směřuje.

Příkladem je žena, která si domluví schůzku a dlouholetou kamarádkou. Ode dneška za týden se mají sejít u obědu. Žena se tak těší na schůzku, že tou schůzkou už v tento okamžik žije. Zapomíná na svět kolem sebe, na vše krásné, co je kolem. Neznamená to, že se nemáme těšit. Pouze tím okamžikem nežít, když ještě nenastal.

Stejně to může být i s těžkou či nepříjemnou situací, co nás čeká. Víme, že ode dneška za týden máme mít schůzku s někým, s kým jsem se nepohodli. Netěšíme se a v tento okamžik již utváříme v mysli různé závěry. Opět nežijeme tady a teď.

Neznamená to, že si nemáme plánovat budoucnost, ale pouze nežít tou budoucností, když ještě nenastala. Ona ta schůzka nikam neuteče. Ani to, co nás čeká.

Žijeme tady a teď. Když se v tento okamžik na chvíli zastavíme, víme, že jsme v naprostém pořádku, můžeme cítit lásku. Naše trápení není teď v tomto okamžiku, nemusíme ho prožívat neustále. Čas ve skutečnosti neexistuje a je nekonečný. Vždy se nacházíme tady a teď, ne nikde jinde. Naše bytí je závislé na tomto okamžiku. Žijme tedy teď. Vychutnávejme si tento dar. Vnímejme kolem sebe krásu přírody, krásu lidí. Vše, co se děje a co máme. Dělejme to, co si naše srdce přeje. Chcete-li odpočívat, odpočívejte. Udělejte si čas sami pro sebe. Nemusíme se nikam neustále hnát. Svět nikam neuteče. Pouze naše štěstí utíká. Pravé štěstí spočívá v žití přítomného okamžiku. Žitím tady a teď dosáhnete štěstí z ničeho. Být šťastný jen proto, že jsem, proto, že pociťuji lásku, štěstí z maličkostí. Co k životu potřebujeme nejvíce je láska, která vychází z našeho srdce tady a teď.

Každý si přeje být šťastný. Častokrát slýcháváme až vyrostu „chci být šťastný, až vystuduji školu, chci být šťastný, až děti odejdou, chci být šťastný, mým cílem v životě je být šťastný.“ Pravé štěstí nespočívá v dosažení určitého cíle. Štěstí spočívá v žití cesty. Vytoužený cíl nám přinese štěstí, ale to brzo pomine. Naše společnost je postavena na pomíjivém štěstí. Až dosáhneš něčeho, až pak budeš šťastný. Jenomže tak to nefunguje.

Hledejme štěstí v přítomném okamžiku v maličkostech. Jsou tu i veliké dny, určité milníky našeho života, které nám přinesou velkou radost a štěstí, ale takových dnů není mnoho. Pamatujme, že i obyčejné dny si zaslouží být šťastné. Štěstím může být už jen to, že ráno vstanu z postele.

Bůh si přeje, abyste se na chvíli zastavili a řekli si, že nemusíte dělat to, co nechcete. Nemusíš se hnát za něčím, co si tvé srdce nepřeje. Zastav se a vychutnej si žití. ŽIJ OPRAVDU, ŽIJ PRÁVĚ TU A TEĎ. Bez výčitek a strachu. Nikde jinde, ničím jiným. Neupínej se k minulosti. Pokud je ale něco, co si tvé srdce přeje vyřešit nebo dořešit, pak mu to dopřej a dořeš to. Dopřej klid své duši. Usměj se na cizího člověka, kolemjdoucího, jestli chceš, protože můžeš. Vnímej teplotu, vnímej vítr, slunce, hlasy, zvuky a všímej si toho, co je. Je jen na tobě, co budeš prožívat v tomto stavu bytí.

Tady a teď cítím nekonečnou lásku a štěstí. Ne za týden, za měsíc, za rok. Jen tady a teď. Bůh si přeje, abychom dělali to, co si přeje naše srdce.Žij TADY A TEĎ, nikde jinde se právě nenacházíš. Prožívej skutečně to, co právě je. Rozhoduj se na základě toho, co si tvé srdce přeje teď, a tak to bude správně.

Žij TADY A TEĎ, nikde jinde se právě nenacházíš. Prožívej skutečně to, co právě je. Rozhoduj se na základě toho, co si tvé srdce přeje teď, a tak to bude správně.

S láskou v přítomném okamžiku poslové z nebes