O Lásce

0
671

Milí lidé,

máme pro vás všechny důležitou zprávu o lásce. Lásce, která nezná mezí. Láska, která zabíjí. Ano, někteří z lásky zabíjejí. Vezmeme-li v potaz dnešní teroristické útoky. Tito lidé mají za to, že zabíjejí z lásky. Opak je pravdou, zabíjejí z nenávisti. Člověk, který má v sobě čistou bezpodmínečnou lásku, nemá proč cítit vůči někomu nenávist.

Nenávist je v našem světě považována za špatnou. Ano, v našem světe, tak jak ho známe, je nenávist, pýcha a zabíjení špatné. Ale protože jsme ve světě, kde je dobro a zlo. V užším pohledu není zlo jako takové ani dobro jako takové. Je jen láska. Co vznikne z lásky, je určeno k tomu předávat lásku. To jsme i my lidé. Ovšem jsme tady na planetě i z jiných důvodů a to převážně, abychom se učili. Tady jsme vystaveni nejen lásce, ale i zlu. Kdyby na světě byla jen láska, už bychom se zde neměli co učit.

Důležité je vědět, že přijdou zlé dny a zlí lidé, ale pro nás je důležité zachovat v sobě Božskou lásku a nahlížet na tyto situace s láskou. Tak se zlé situace nejlépe vyřeší. Lidé, co konají z nenávisti a dělají zlé věci, nejsou špatní pro to, jací jsou, ale pro to, co dělají. Za jejich činy je soudíme, ale tato moc nám nepřísluší. Žádnému člověku nepřísluší moc odsoudit druhého. Kdybychom pochopili celou podstatu například vraždy, zjistili bychom, že v celkovém měřítku není špatná. Bůh samotný nesoudí. Nabízí nám možnost se z toho poučit. A to může být často velmi těžké.

Věříte-li v osud a věříte-li v to, že náhody neexistují, také byste měli vědět, že ani zlo, nemoc, utrpení a mnohé není náhodou. To vše nás učí. Stejně jako katastrofy, co se v dnešní době dějí, nejsou náhodou. Je to volání planety Země o pomoc, kterým nás prosí o lepší chování k ní. Všemi katastrofami se čistí a uchovává si tak část, o kterou nesmí přijít a tou je život. Všechny menší katastrofy jsou pomocná ruka k tomu, aby nenastala jedna konečná katastrofa.

Nahlížejme tedy s láskou na celý svět a na všechny lidi bez ohledu na jejich činy. Nic není náhoda. Znamená to tedy, že i my můžeme z části ovlivnit události v našem životě. Vše není pevně dané, protože máme svobodnou vůli, která nám dává moc z části ovlivnit vlastní osud. A to k lepšímu, ale i k horšímu.

Zbývá už jen doplnit jedno. Láska je na každém kroku našeho života. Především ji začněme hledat v sobě samých, v našich srdcích. V nás je ta potřebná láska, která nám často schází. Je to sebeláska neboli Božská láska. Protože bez čisté lásky k sobě, nejde milovat bezpodmínečně ostatní. Pamatujme, že Bůh nás všechny miluje. Hledejme lásku i u druhých a dávejme lásku i druhým, ale pouze čistou, bezpodmínečnou. Tato doba přináší všem možnost najít tuto lásku, čistou, Božskou a bezpodmínečnou. Podejme tedy lásce své ruce, přijměme lásku.

„Láska je v Tobě, okolo Tebe a všude, kam tvá duše dohlédne, jen jí podej ruku.“

K dnešnímu poselství s čistou láskou Světelné bytosti lásky a Panna Marie.