Tak které dveře?

0
501

Když něco chceš, musíš si pro to jít. Dveře, před kterými stojíš, se buď otevřou nebo ne. Otevřou se a ty vejdeš. Neotevřou se, zkusíš další. Největší chybou je strach otevřít dveře. Na žádných dveřích není napsáno úspěch/neúspěch. Jsou naprosto čisté. Je na Tobě, zda to bude úspěch nebo neúspěch. Také záleží na úhlu pohledu. Vybral sis tyto dveře, a sice si neuspěl v dané situaci, výzvě, ale často neúspěch znamená úspěch. Neúspěch Tě může dovést k dalším dveřím, kde poběží vše hladce, ale kdyby si předešlý neúspěch nezažil, nenaučil by ses to, co bylo potřebné. V následujících dveřích bys neměl možnost pocítit úspěch.

Když se dveře nechtějí otevřít, znamená to, že ještě nenastal čas do nich vstoupit. Tyto dveře se tedy jednou znova objeví a tehdy už nastane možnost do nich vejít. Jak poznám, že dveře nejdou otevřít? To je snadné. Poznáme to podle intuitivního pocitu. Je to pocit, když se opravdu moc nutíme do něčeho, co nechceme. Je to, to, co chce náš rozum, ne srdce. Když nastane taková situace, je důležité udělat krok nazpět a zvážit své možnosti.

Tyto dveře mě nechtějí pustit! To znamená, že když vejdeme, budeme mít spousty problémů. Tyto dveře nejsou zamčené. Většinou žádné nejsou. Máme svobodnou vůli, a proto můžeme vstoupit i tam, kam si naše srdce nepřeje, abychom vstoupili. Pokud přesto vstoupíme, nebudeme v takové situace šťastní a tato cesta se nás bude snažit svést na scestí, kde si máme vybrat jiné dveře.

Každý den bude docházet k možnosti se vydat na jinou cestu k jiným dveřím. Intuitivně k nám chodí myšlenkové záblesky toho, co je správné udělat v daný moment. Rozhodujte se TADY a TEĎ, podle toho, co cítí vaše srdce. Někdo to dělá již podvědomě, každý se to může naučit.

Celé je to velká cesta učení a pamatujme, že i když desetkrát vstoupíme do špatných dveří, neznamená to, že tam nejsou ty správné. Vždy je možnost sestoupit z našeho dosavadního jednání a jednat jinak na základě srdce. Nakonec všechny cesty a dveře vedou do stejného cíle. Během všech životů je několik záchytných dveří, kterými projdeme. Splníme-li poslání, úkol nebo osud, dosavadní dveře zmizí. Nebojme se otevírat dveře! Největší chybou pro každého člověka je čekat před dveřmi a nic nedělat, jen čekat. Vždy máme potřebnou pomoc na dosah ruky. Důležité je poprosit o pomoc, protože ostatní nemusí vědět, že ji potřebujeme.

„Pravý klíč k otevření dveří je Tvé vlastní srdce“

 

S láskou a odvahou otevírat dveře autorky a bytosti světla.