Nebeské karty

0
972

Nová doba si žádá, co největší čas na sebe sama a práci na sobě. Uvědomění si smyslu práce a odpočinku. Jak je to vlastně v každém z nás a co bychom měli upřednostnit. Práci nebo odpočinek?

Vytáhla jsem karty skrze, které se nás andělé snaží upozornit na skutečnost ohledně odpočinku a práce. Doufám, že si skrze poselství karet něco odnesete. Tyto karty jsou určeny pro většinu z nás.

Poselství karty odpočinek

Meditace, Modlitba, Stáhnutí se, Útočiště

Kulturně perverzní názor naší společnosti, že jediným správným využitím času je neustálá činnost a že nic nedělat je naopak plýtváním časem, z nás učinili nemocnou společnost. Vaše ohromující touha vycouvat z tohoto kolotoče aktivit a nedělat nic, by dokonce všechno vzdát, není nerealistická ani bláznivá. Naopak jde o přímou výzvu od Ducha svatého, ať stáhnete svou pozornost vnějšího světa a znovu navážete spojení se svou duší. Nemarněte život bezhlavou aktivitou. Přišli jste sem s určitým úkolem, a vy své poslání zanedbáváte.  Duch svatý vás proto nyní upozorňuje na závazky, kterým je třeba se věnovat. Nevyslyšíte-li jeho volání a nadále si budete jednat podle svého, propadnete se možná do temné noci duše, pocitu, že nic na světe nedává smysl.

Naslouchejte proto hlasu Ducha svatého a nechte se jím vést. Buďte co nejvíce sami a snažte se navázat spojení se svou duší. Pište si deník, vyhledejte radu odborníka, modlete se. Umožněte si být každý den v přímém kontaktu s moudrostí svatého Ducha, který vám ukazuje cestu. Stáhnutí se ze světa, ať už cestou kontemplace, meditace, nebo dokonce prostřednictvím ročního volna, je tím nejefektivnějším způsobem, jak nyní trávit čas. V těchto klidných chvílích vás povede Duch svatý. Vzkazuje vám:

Udělejte si na sebe čas.

Poselství karty práce

Peníze, Zisk, Smlouvání, Vyjednávání

Bohatstvím oplývající a konečně milující bohyně Venuše má obrovské potěšení, může-li vás vést ve vašem podnikání a finančních záležitostech. Jako bohyně lásky a vztahů jen potvrzuje, že jádrem každého úspěchu v podnikání jsou dobré vztahy a vzájemná důvěra. Vybízí vás, ať se osvojíte nové stupně mistrovství v lásce za účelem vytvoření co nejvýhodnějších obchodních vztahů.

Ráda by vás navzdory vašemu odporu zavedla do své zahrady oplývající pozemským bohatstvím a naučila vás svému umění vytvářet prosperitu a úspěch. S její pomocí přijdete na to, že upřímně milujete svou profesi a práci a že začínáte novým způsobem oceňovat ty, s nimiž pracujete. Tento přístup k podnikání je charakteristický tím, že z něj mají prospěch obě strany, zlepší se výsledky vašeho úsilí a ve vztahu k materiálnímu úspěchu brzy zažijete stav milosti. S Venuší jako svou božskou učitelkou se můžete spolehnout, že budete vždycky přivedeni na správné místo ve správný čas a že se vám dostane požehnání ve formě těch nejlepších nápadů, které budou zárukou optimálního výsledku pro všechny zúčastněné.

Dovolte svému srdci, aby ve vaší profesi bylo co nejštědřejší, a přistupujte ke své práci jako k umění, jehož tvorba vás blaží. Mějte se na pozoru, aby se z vás nestali chamtivci zmámení majetkem. Venuše vám k tomu vzkazuje:

Obchod je umění, které můžete zvládnout, jestliže do své práce vložíte srdce a pracujete s láskou.

Karty: Zeptej se svých duchovních průvodců (Sonia Choquette)