Poselství ke dni 27.3.2017

0
771

Milí lidé,

dnešním dnem se uzavírá další etapa vývoje lidstva. Zítřek na Zem přivítá nové vibrace a energie, které lidstvo zase posunou o kousek dále.

To, co by všichni lidé měli vědět je, že už není čas vyčkávat. Vyčkávat na duševní vývoj nás. Každý by se měl snažit posouvat se ve svém žebříčku duševního růstu. Mizivá část lidstva tento vývoj dělá. Spousty lidí ale ani netuší, že je posmrtný život, že není jenom hmotný svět, že existuje Nebe, andělé a další bytosti. Všechno to jsou pro nás často jen pohádky, které si kdosi vymyslel. Ano, vymyslet si může každý to, co si vezme na sebe, co bude jíst, kdy půjde spát, co si pustí za film nebo hudbu, koho osloví, co si bude přát. Člověk si není schopen vymyslet z vlastní fantazie jednorožce, duchy, draky, mýty, báje, eposy a vše další, co pokládáme za pouhé pohádky. Ne, toto lidem bylo posláno s určitým záměrem. Všechny tyto pohádky mají lidem odkrýt, co je skutečně kolem nás a že je to dobré. Vše je to tu pro nás a my pro ně. Měli bychom se s tím naučit žít a využít to k oboustrannému prospěchu. To, že to jen nevidíme, neznamená, že to neexistuje. Všechno nevidíme, protože na to nejsme připraveni. Neunesli bychom to vše najednou.

Tyto bytosti z pohádek se nám začnou odhalovat. Jinak jim říká elementární bytosti. Tyto bytosti nejsou hmotné, ale stejně je jednou začneme všichni vidět. Pro někoho to možná nebude ještě v tomto životě. Pro někoho ano. Záleží, jestli to budeme chtít okusit. Zítra se tyto bytosti začnou připravovat na postupné odhalování se.

Země se začne čistit více a my budeme potřebovat větší víru. Začňeme se více modlit a prosit, tak aby nám tyto bytosti z říše Země začaly víc a víc pomáhat. Je jen na nás, jak se k tomu postavíme. Čas nám v tom může pomoci. Buďme otevření novým věcem, není se čeho bát. Modleme se více a prosme si o pomoc. Bude nám pomoženo.

Andělé často říkávají, že by nám velmi rádi pomáhali, ale protože máme svobodou vůli a nežádáme je o pomoc, často nemohou pomoci, a přitom jsou tu všichni pro nás a vyzývají nás, abychom je prosili. Je to obrovská pomoc od Boha, kterou necháváme být. Pomalu to v nás zakrňuje. Vnitřní hlas v nás často patří andělům. Nebudou nám říkat, co máme dělat proti své vůli, ale vedou nás správnou cestou osudem, úkoly a vším, čím si máme projít. Proto i já vás prosím, abyste prosili své anděly o pomoc. Je to úplně jednoduché. Stačí je požádat v mysli, jako byste svou prosbu říkali příteli.

Co si Země od nás přeje je pouze jedna věc v tyto dny:

„Buďte otevření a přijměte pomoc, kterou máte přímo ve svých rukou. Prosba a modlitba je zázrak, který tak hledáte. Jen si pamatujte, že vaše prosba musí vycházet z vašeho srdce. Ze srdce nikdy nevyjde přání, které by ublížilo.“

Prozatím se s vámi loučíme.

Andělé a poslové planety Země a bytostí kolem nás s láskou ke všem