Nebeské karty

Nová doba si žádá, co největší čas na sebe sama a práci na sobě. Uvědomění si smyslu práce a odpočinku. Jak je to vlastně v každém z nás a co...

Poselství Panny Marie

Už po dlouhou dobu sleduji Vás lidi, jak žijete, jak jednáte, co děláte za chyby a také, co považujete za nejdůležitější. Pro každého na tomto světě je důležité něco...

Cesta ke svému nejhlubšímu nitru

Podívej se z okna, co vidíš? Vidíš poletovat ptáky nebo svítit slunce? A teď se podívej do svého srdce, co teď vidíš? Vidíš rozkvetlou louku plných květin? Nebo...

Poselství planety Země

Země stále vstupuje do nové doby. Doby velikých změn a poznání, které jsou tak důležité, aby je prožíval každý člověk na této planetě. Dne 28.3.2017 Země dostane nové energie...