Cesta vědění a lásky 4. část

Odstřižení přírody od proudu lásky Zvířata nefungují na otázce přežití a rozumu. Jsou v harmonii a v rovnováze s přírodou. Z toho vyplývá, že pokud jsou zvířata téměř neustále v rovnováze, pak nevzniká...

Svoboda lásky

Zdravím Tě, dnes je den, kdy konečně přijde k naplnění energie, která dlouhou dobu čeká na to, až ji přijmeš. Nyní je čas ji přijmout, tu nejčistější energii vesmíru...

Okno do duše

„Že máš duši?“ ptá se dcerka maminky. Maminka se podívá na svou dcerku a ptá se jí: „Cože to mám?“ „Máš duši?“ opět se zeptá dcerka své maminky. Maminka...

Temná noc duše

Není divu, že se s tímto pojmem v poslední době celkem dost setkáváme. Je tomu z toho důvodu, že se to děje více než, kdy jindy. Pojem tma duše tu byl...

JÍST nebo NEJÍST maso?

Rovnováha mezi lidmi a zvířaty Užitková zvířata Z užitkových zvířat se stávají otroci lidí. Stala se pouhou potravou a ničím...

Náboženství a víra

Dnešním dnem se zaměříme na víru a obecné pojednání o církvi. Od pradávna tu byla víra v Boha. Při vzniku světa první lidé naprosto přesně věděli, odkud jsou,...

Prvotní příčina všeho

Jak již víme, vše má svůj původ a důvod. Každá myšlenka odněkud přichází. Každou emoci něco podněcuje a vyvolává. Každý pohyb má svůj smysl. Veškeré dění není náhodou....

Cesta vědění a lásky 3. část

Školství a systém Škola, kterou jsme téměř všichni prošli, by nás měla naučit, jak se spojovat skrze srdce a jak poznat sám sebe. Jak najít opravdovou podstatu. Přesto často...

Smysl karmického cyklu

Karma čistí znečištěné. Je to proces, který slouží k očistě naší duše. Když děláme, jednáme, mluvíme, konáme mimo soulad s naší duší, znečišťujeme vlastní duši. Znečišťováním vlastní duše...

Cesta ke svému nejhlubšímu nitru

Podívej se z okna, co vidíš? Vidíš poletovat ptáky nebo svítit slunce? A teď se podívej do svého srdce, co teď vidíš? Vidíš rozkvetlou louku plných květin? Nebo...

Nejnovější příspěvky

Práce na sobě

Translate »